Prestisjetung pris for viktig bidrag til å redusere avskogning av regnskog

Økonomiprofessor Bård Harstad og forsker Torben Mideksa får Erik Kempe pris for 2019 for beste artikkel innen miljø- og ressursøkonomi. Minst en av forfatterne må ha tilknytning til Europa. Prisen deles ut annet hvert år og Harstad er den eneste som har fått utmerkelsen to ganger.

Bildet kan inneholde: tre, fotografi, vinter, snø, blå.

Forsker på avskogning: Økonomiprofessor Bård Harstad, her blant vinterlige trær på Blindern, får Kempe-prisen for beste artikkel om avskogning. (Foto: Ola Sæther/ Apollon) 

Bård Harstad, som er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, fikk også prisen i 2013, da for artikkelen: “Buy Coal! A Case for Supply-Side Environmental Policy" i Journal of Political Economy. I år -  seks år etter - får han prisen for artikkelen “Conservation Contracts and Political Regimes» I Review of Economic Studies. Harstad har skrevet artikkelen sammen med Torben Mideksa, som tidligere har vært hans  doktorgradsstudent, men nå er tilknyttet Uppsala universitet som forsker.

Hvordan løse problemet

Vinnerartikkelen for 2019 handler om hvordan ulike motivasjoner for avskoging av regnskog påvirker hvordan vi kan løse problemet gjennom smartere REDD-avtaler. Bård Harstad forklarer kort hva det går ut på:

«Artikkelen viser hvordan vi får helt forskjellige konklusjoner og anbefalinger avhengig av hvorvidt avskoging er drevet av ulovlig hogst i stedet for distriktenes higen etter profitt. For eksempel, om distriktene vil ha mest mulig inntekter, så vil de hogge mer enn sentrale myndigheter ville gjort, fordi de ikke tar hensyn til at mer hogst gir lavere priser også for nabodistriktene. Med ulovlig hogst blir det motsatt: Da vil distriktene verne mer enn sentrale myndigheter ville gjort, fordi ett distrikt ikke tar hensyn til at økt vern hos dem fører til mer press og ulovlig hogst hos naboene. Dette kan forklare at desentralisering førte til mer avskoging i Indonesia og mindre i Himalaya. Konklusjonene for REDD avtaler blir også motsatte.»

Ingen "One size fits all"

Juryen peker på at kunnskapen i artikkelen “Conservation Contracts and Political Regimes» er helt grunnleggende for å komme fram til hvordan verden skal kunne redusere avskogningen. Artikkelen viser at det ikke finnes en «one size fits all»- løsning i arbeidet mot avskogning og hvordan strategiene må tilpasses de ulike forholdene.  

Artikkelen er finansert av Harstads ERC Consolidator Grant.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 28. juni 2019 13:04 - Sist endret 18. mars 2020 11:17