Professor Knut Sydsæter in memoriam

Det er med stor sorg vi mottok nyheten om at Knut Sydsæter døde 29. september under ferie i Spania.

It was with great sadness we received the news that Knut Sydsæter died on September 29 while on holiday in Spain.

Professor Knut Sydsæter ble født 5. oktober 1937 i Oslo. Han studerte matematikk og fysikk ved Universitetet i Oslo fra 1958 til 1964 og ble Cand. Real i 1964. Han var forskningsassistent ved Institutt for matematikk fra 1961-64 og var fra 1965 frem til han gikk av med pensjon i 2007, ansatt ved Økonomisk institutt.

Professor Sydsæter var en ualminnelig engasjert og entusiastisk foreleser og en meget dyktig vitenskapsmann som har satt dype merker etter seg både her hjemme og utenlands. Han vil bli dypt savnet.

Professor Knut Sydsæter was born in Oslo on October 5, 1937. He studied Mathematics and Physics at the University of Oslo from 1958 to 1964, getting his Cand Real degree in 1964. He worked as a research assistant at the Department of Mathematics from 1961 to 1964 and was employed at the Department of Economics from 1965 until his retirement in 2007.

Professor Sydsæter was an unusually dedicated and enthusiastic lecturer and a very able scientist who made deep marks on the profession both at home and abroad. He will be deeply missed.

Statsminister Jens Stoltenbergs nekrolog / Prime Minister Jens Stoltenberg's obituary

Atle Seierstad og Arne Strøms nekrolog / Atle Seierstad and Arne Strøm's obituary

Peter Hammond's tribute to Knut Sydsæter

Diderik Lund's speech at the retirement dinner for Knut Sydsæter on May 31, 2007 (Norwegian only)

Publisert 11. okt. 2012 13:51 - Sist endret 16. okt. 2012 10:29