OFS

Oslo Fiscal Studies (OFS) er et senter for offentlig økonomi basert på samarbeid mellom Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret.

OFS ble opprettet i 2012 og er finansiert av bevilgning fra Norges forskningsråd from til juli 2020. Det overordnede målet for senteret er å ekspandere forskningen og undervisningen i offentlig økonomi og særlig skattenalyse.

Detaljert informasjon om OFS finnes på de engelske sidene.