Hva koster det å stenge utdanningssektoren? Beregning av kostnader av smittevernstiltak mot COVID-19 for humankapital, studieprogresjon og produktivitet

Martin Eckhoff Andresen, Simon Søbstad Bensnes and Sturla Andreas Kise Løkken

Front page of journal Samfunnsøkonomen

Photo: Samfunnsøkonomen

Publisert i:

Samfunnsøkonomen, September 2020, Volum 2

Link til artikkel.

Sammendrag:

COVID-19 pandemien har blitt møtt med en rekke inngripende smittevernstiltak som har store økonomiske konsekvenser. I denne artikkelen tar vi tar vi for oss kostnadene av tiltakene i utdanningssektoren i form av redusert læring, forsinket progresjon, og tapt produktivitet blant foreldre. Vi finner vi at det daglige samfunnsøkonomiske tapet siden stengingen er på minst 1,7 milliarder.

 

Publisert 29. okt. 2020 16:13 - Sist endret 26. jan. 2021 12:20