Robotene er allerede her. En empirisk vurdering av automatisering og endringer i yrkessammensetningen i det norske arbeidsmarkedet

Dana Øye

Bildet kan inneholde: verden, skrift, plakat, landskap, mennesker i naturen.

Bilde: Søkelys på arbeidslivet

Publisert i:

Søkelys på Arbeidslivet, 01-02/2019

Sammendrag

Denne artikkelen estimerer sammenhengen mellom automatiseringssannsynlighetene, konstruert av Frey og Osborne, og endringen i sysselsettingen i 348 norske yrker. Ved å se på tidsperioden 2009–2016, finner jeg en negativ og signifikant sammenheng mellom endringen i yrkessammensetning og automatisering. Dette forholdet er sterkere for kvinner og sysselsatte med mellomlang utdanning. Artikkelen viser at automatisering av yrker finner sted, og at kommende teknologi kan ha en større arbeidsbesparende effekt enn før. Jeg finner også bevis som støtter det faktum at vi står overfor en omstilling og ikke en arbeidsløs fremtid.

Publisert 6. mai 2019 10:46 - Sist endret 26. jan. 2021 11:56