Risikojustering av kalkulasjonsrenta i samfunnsøkonomiske analysar

Frikk Nesje & Diderik Lund

Bilde: Samfunnsøkonomen

Publisert i:

Samfunnsøkonomen, Nr. 4, 2018.

Sammendrag

Tidlegare gav statens retningslinjer for val av kalkulasjonsrente rom til å differensiere kalkulasjonsrenta basert på prosjektets systematiske risiko. Etter 2014 var det ikkje lenger lov. Dette dels fordi risikojusteringane viste seg lite transparente og konsistente på tvers av sektorar. Retningslinjene krev no at risikojusteringa følger eit avkastningskrav som passar ei stor gruppe offentlege prosjekt. Vi viser at praktikarar innan energi- og miljøfeltet viker frå retningslinjene ved å gjere ytterlegare risikojusteringar. I lys av dette viser vi til svakheiter ved argumentasjonen for endringa i 2014. Vi kjem og med eit forslag til korleis ein kan gjere konsistente og transparente prosjektspesifikke risikojusteringar.

Publisert 26. okt. 2018 15:30 - Sist endret 26. okt. 2018 15:30