2008

Published Aug. 19, 2009 12:00 AM

Olav Bjerkholt

Samfunnsøkonomen, nr. 6 og 7, 2008, 75-78

Published Aug. 19, 2009 12:00 AM

Finn Førsund

Journal of Productivity Analysis, Vol. 30, 2008, 63-65