Deltakere i Relativ stabilitet i relasjonene i norske makromodeller etter store sjokk til det økonomiske system

Fra UiO