Deltakere i Innvandring, ulikhet og velferdsstat: En Moderne Makroøkonomisk Tilnærming (IMWEL)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hans Åsnes Holter Førsteamanuensis +47 22855108 Norge: +47 48440502, USA: +1 2157041584 h.a.holter@econ.uio.no Inntekt arbeid og velferd, Samfunnsøkonomi, Økonomisk politikk
Kjetil Storesletten Professor +47 22844009 kjetil.storesletten@econ.uio.no