Haavelmonettverket

Om nettverket

Med utgangspunkt i Haavlemosymposet som fant sted ved UiO 13 - 14 desember 2011, ble det besluttet å opprette et nettverk som fokuserer på Haavelmos arbeid.

Mer infomasjon om nettverket finnes på de engelsk-språklige nettsidene.

 

Om Trygve Haavelmo


Trygve Haavelmo var professor i økonomi og statistikk ved Universitetet i Oslo fra 1948 til 1979. I 1989 ble han tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne "för hans klarläggande av de sannolikhetsteoretiska grunderna för ekonometrisk metodik och hans analys av simultana ekonomiska strukturer."

Se Olav Bjerkholts foredrag i Samfunnsøkonomisk forening: En Nobelpris blir til.

Publisert 12. nov. 2012 12:06 - Sist endret 3. apr. 2013 11:36