Januarkonferansen 2020: Hva skal vi skatte av i fremtiden?

Til våren legger regjeringen frem en ny perspektivmelding. Den vil som alle tidligere perspektivmeldinger trolig vise at vi har et inndekningsbehov frem i tid. Vi må arbeide mer, bruke mindre, og/eller øke skatteinntektene. Samtidig ser vi at skattegrunnlagene blir mer mobile, mens fremveksten av teknologigiganter utfordrer de tradisjonelle skatteregimene. 

Foto: UiO

I Norge er vi rike på naturressurser, og grunnrentebeskatning er en av flere viktige pilarer for det norske skattesystemet. Høsten 2019 la et regjeringsoppnevnt utvalg frem sine anbefalinger for hvordan skatteregimet knyttet til vannkraftverk kan forbedres. Rett etterpå la et annet offentlig utvalg frem sitt forslag til hvordan en grunnrenteskatt kan benyttes for å sørge for at fellesskapet får ta del i inntektene fra havbruksvirksomheten som benytter norske fjorder og kystområder. Utvalgenes rapporter har bidratt til atskillig debatt om grunnrenteskatt.  

Program


08.00      Frokost serveres

08.30      Åpning

               Halvor Mehlum, Økonomisk institutt

08.35      Offentlige finanser i et makroperspektiv (pdf)

               Steinar Holden, Økonomisk institutt

               Grunnrenteskatt i vannkraftnæringen (pdf)

               Ragnhild Camilla Schreiner, Økonomisk institutt

09.40      Kaffepause

10.00      Grunnrenteskatt i havbruksnæringen (pdf)

               Karen Helene Ulltveit-Moe, Økonomisk institutt 

10.30      Debatt om fremtidens skattegrunnlag  

               Bård Bjerkholt, Dagens Næringsliv; Vidar Christiansen, Økonomisk institutt; Kjetil                   Storesletten, Økonomisk institutt; Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger     

11.15      Diskusjon og avslutning


Deltakelse på konferansen er etter invitasjon. Vi har invitert Stortingets finanskomité, næringskomité og utvalgte representanter for Regjeringen, Stortinget, de politiske partier, offentlig forvaltning, næringslivet, arbeids- og næringslivsorganisasjoner, forskere, samt mediene.

Vennligst ta kontakt med Ingrid-Helen Liabø hvis du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 15. jan. 2020 16:03 - Sist endret 21. jan. 2020 13:31