Januarkonferansen 2019: Markedsmakt i en globalisert verden

Tre store strukturelle endringer i verdensøkonomien har over de siste tiårene gitt økte inntektsforskjeller, økt risiko for finansiell ustabilitet og svekket mulighetene for effektiv stabiliseringspolitikk.

Samtidig er konkurransen svekket i en lang rekke næringer og land. Vi ser nærmere på hvordan utviklingen har vært de siste tiårene og hva konsekvensene kan være for økonomien i dag og fremover.

Foto: UiO

Vi antar ofte at store markedsandeler og konsentrasjon i markedet går hånd i hånd med stor markedsmakt. Men er dette så enkelt? Hva bestemmer egentlig graden av markedsmakt, og hvilke virkemidler har myndighetene til å motvirke den stadig økende markedsmakten?

Program


08.00     Frokost serveres

08.30     Åpning

              Professor Steinar Holden, Instituttleder, Universitetet i Oslo

              Professor Halvor Mehlum, Nestleder, Økonomisk institutt

08.35     Økt kapitalmakt: Et makroøkonomisk skifte (ppt.)

              Professor Steinar Holden, Økonomisk institutt

09.10     Diskusjon

09.15     Global markedsmakt: Hva vet vi, og hva er konsekvensene? (pdf.)

               Professor Andreas Moxnes, Økonomisk institutt

09.50     Diskusjon

10.00     Kaffepause

10.15     Markedsmakt i Norge: Må få bedrifter gi svak konkurranse? (pdf.)

              Stipendiat Tyra Merker, Økonomisk institutt

10.50     Diskusjon

11.00     Globalisering, teknologisk utvikling og markedsmakt

               Samtale mellom konkurransedirektør Lars Sørgard og sjeføkonom Harald-Magnus                  Andreassen, ledet av professor Karen-Helene Ulltveit-Moe, Økonomisk institutt       

11.45     Diskusjon og avslutning

12.00     Enkel lunsjservering


Deltakelse på konferansen er etter invitasjon. Vi har invitert Stortingets finanskomité, og utvalgte representanter for Regjeringen, Stortinget, de politiske partier, offentlig forvaltning, næringslivet, arbeids- og næringslivsorganisasjoner, forskere, samt mediene.

Vennligst ta kontakt med Ingelin Vevle hvis du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 15. jan. 2019 14:25 - Sist endret 25. jan. 2019 09:36