Januarkonferansen 2018: Et klimavennlig oljeland?

Det er bred enighet om å styrke innsatsen mot klimautfordringene, samtidig som vi også ønsker en best mulig forvaltning av oljeressursene, i bakken så vel som i oljefondet. Kan det kombineres? Og i så fall hvordan?

Den norske klimapolitikken er drevet av et stort ønske om å bidra, men hva er egentlig virksom og effektiv klimapolitikk? Skatte- og avgiftspolitikken er sentral i omleggingen mot en grønnere økonomi. Hvilke reformer er nødvendige?
 
Hvordan vi forvalter våre fossile ressurser er også viktig for globale utslipp. Bør vi la noen olje- og gassressurser ligge i bakken? Hvordan må i så fall norsk skatte- og næringspolitikk endres?   
 
Forvaltningen av oljeinntektene har vært meget vellykket, og vi får skryt internasjonalt. Men fortsatt er det noen svakheter som bør rettes opp. 

Program


13.00     Kaffe

13.15     Åpning

              Steinar Holden, professor og leder på Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

13.20     Hva er effektiv og virksom klimapolitikk? [pdf]

              Katinka Holtsmark, postdoktor ved Økonomisk institutt

13.50     Diskusjon

14.00     Kaffe og kake

14.20     Klimahensyn og forvaltning av oljeressurser – kan det kombineres? [pdf]

              Bård Harstad, professor ved Økonomisk institutt

14.50     Diskusjon

15.00     Kaffe og frukt

15.20     Forvaltning av oljeinntektene – hva gjenstår? [pdf]

              Steinar Holden, professor og leder ved Økonomisk institutt            

15.50     Diskusjon og avslutning

16.20 -   Diskusjonen fortsetter i foajéen utenfor med enkel servering


Deltakelse på konferansen er etter invitasjon. Vi har invitert Stortingets finanskomité, og utvalgte representanter for Regjeringen, Stortinget, de politiske partier, offentlig forvaltning, næringslivet, arbeids- og næringslivsorganisasjoner, forskere, samt mediene.

Vennligst ta kontakt med Sara Midtgaard hvis du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 20. des. 2017 15:54 - Sist endret 19. jan. 2018 16:55