Januarkonferansen 2017: Utfordringer i arbeidsmarkedet. Migrasjon, handel og teknologi

Januarkonferansen 2017 setter fokus på tre av de store utfordringene i arbeidsmarkedet: migrasjon, handel og teknologi.

 

I mange vestlige land har vanlige arbeidstakere hatt en dårlig lønns- og sysselsettingsutvikling i lang tid. I Norge har bildet vært bedre. Men med lavere oljepriser vil vi trolig i økende grad være sårbare overfor for de samme utfordringene som andre land. Hva vet vi og hva kan vi vente oss fremover for tre av de store utfordringene i arbeidsmarkedet?

Migrasjon - hvordan blir arbeidsmarkedet påvirket av arbeidsinnvandring og flyktninger?

Internasjonal handel - blir Vesten sakte, men sikkert, utkonkurrert av kineserne?

Teknologisk utvikling - blir jobbene borte? Eller kommer det enda flere nye i nye næringer?

 

Program


13.00     Kaffe

13.15     Åpning

              Steinar Holden, professor og leder på Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

13.20     What are the labour market effects of labour migration and refugees?

              Alan Manning, professor på London School of Economics og leder av Migration

              Advisory Committee

14.05     Diskusjon

14.20     Kaffe og kake

14.50     Blir Vesten sakte, men sikkert, utkonkurrert av lavkostland?

              Andreas Moxnes, Førsteamanuensis på Økonomisk institutt

15.25     Diskusjon

15.35     Robotisering - blir jobbene borte?

              Steinar Holden, professor og leder på Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

16.10     Diskusjon og avslutning

16.20 -   Diskusjonen fortsetter i foajéen utenfor med enkel servering


Deltakelse på konferansen er etter invitasjon. Vi har invitert Stortingets finanskomité, og utvalgte representanter for Regjeringen, Stortinget, de politiske partier, offentlig forvaltning, næringslivet, arbeids- og næringslivsorganisasjoner, forskere, samt mediene.

Vennligst ta kontakt med Sara Midtgaard hvis du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 13. des. 2016 10:54 - Sist endret 3. aug. 2020 11:11