Januarkonferansen 2016: Flyktninger, arbeidsmarked og arbeidstid

Januarkonferansen 2016 setter fokus på flyktninger, arbeidsmarked og arbeidstid.

I løpet av 2015 regner Sverige med å få rundt 150 000 asylsøkere. Hvordan håndterer Sverige flyktningstrømmen og hvilke økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser vil flyktningstrømmen få på lengre sikt? Hvor vellykket flyktningpolitikken er, avhenger i betydelig grad av hvordan flyktningene greier seg på arbeidsmarkedet. Hva sier tidligere erfaringer om dette, og hva kan vi gjøre for å få det til å fungere bedre?

Arbeidstidsutvalget legger fram sin rapport 6. januar neste år. Hvordan reguleres vår arbeidstid, og hvilke forbedringer kan gjøres?

Program


13.00     Kaffe

13.15     Åpning

              Steinar Holden, professor og leder på Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

13.20     Flyktningsituationen i Sverige - finanspolitiska utmaningar [pdf] 

              John Hassler, professor på Stockholm universitet og leder for Finanspolitiska

              Rådet          

14.05     Diskusjon

14.20     Kaffe og kake

14.50     Flyktninger og arbeidsmarked [pdf]

              Oddbjørn Raaum, direktør på Frischsenteret

15.25     Diskusjon

15.35     Arbeidstidsutvalget [pdf]

              Karen Helene Ulltveit-Moe, professor på Økonomisk institutt, UiO, og leder av

              Arbeidstidsutvalget

16.10     Diskusjon og avslutning

16.20 -   Diskusjonen fortsetter i foajéen utenfor med enkel servering


Deltakelse på konferansen er etter invitasjon. Vi har invitert Stortingets finanskomite, og utvalgte representanter for Regjeringen, Stortinget, de politiske partier, offentlig forvaltning, næringslivet, arbeids- og næringslivsorganisasjoner, forskere, samt mediene.

Vennligst ta kontakt med Christian Bjørland hvis du har spørsmål til arrangementet.

Publisert 11. des. 2015 10:07 - Sist endret 22. feb. 2016 09:24