CREE-seminar

CREE seminarer er arrangert som en del av Frischsenteret-, Statistisk Sentralbyrå (forskningsavdelingen)- og Økonomisk instituttets aktiviteter. Seminarene vil bli arrangert på en av disse instutisjonene.

Ønsker du å motta informasjon om CREE seminarene, vennligst send en e-post til: cree-admin@frisch.uio.no

For mer informasjon om CREE seminarene, se her.