English version of this page

Andre seminarer

Kommende

Tid og sted: 29. aug. 2018 11:15 - 12:00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Geir Axelsen, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, skal holde årets Schweigaardforelesning til samfunnsøkonomistudentene.

Tidligere

Tid og sted: 24. aug. 2017 11:15 - 12:00, Aud. 1, Eilert Sundts hus

Ida Wolden Bache, direktør i pengepolitikk (PPO) i Norges Bank, skal holde årets Schweigaardforelesning for samfunnsøkonomistudentene.   

Tid og sted: 24. aug. 2016 11:15 - 12:00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Amund Holmsen, ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet vil holde årets Schweigaardforelesning for samfunnsøkonomistudenter.   

Tid og sted: 19. jan. 2016 14:00 - 15:00, Eilert Sundts hus, Auditorium 7

18. januar legges OECDs nyeste landrapport om Norge frem. I den forbindelse vil representanter fra OECD 19. januar besøke Blindern og Økonomisk institutt for å holde en presentasjon med tittelen "Getting policy right for successful restructuring of the Norwegian economy".

Studenter og andre interesserte ønskes velkommen.

Presentasjonen vil holdes på engelsk.

The presentation will be given in English.