Disputas: Anne Reneflot

Cand.polit. Anne Reneflot ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The drift away from marriage. Implications for children’s family lives and future welfare

Prøveforelesning

18. februar 2009 kl. 11.15-12 i aud. 2, Eilert Sundts hus:
”Non-married cohabitation in Nordic countries after the Second World War: trends, data sources, explanations”

Bedømmelseskomité

Professor Elizabeth Thomson, University of Wisconsin – Madison og Stockholms universitet
Professor Matthijs Kalmijn, Tilburn University
Professor Nico W. Keilman, Økonomisk institutt, UiO

Leder av disputas:  Professor Finn R. Førsund, Økonomisk institutt, UiO

Veileder:  Professor Øystein Kravdal, Økonomisk institutt, UiO

Sammendrag

Forsker Anne Reneflot har i fire ulike studier undersøkt betydningen av veksten i samboerforhold og skilsmisser for barns familierelasjoner og fremtidige velferd. Det er velkjent at veksten i skilsmisser fører til at færre barn tilbringer hele oppveksten sammen med far, og at samboerskap forsterker denne trenden ved at bruddrisikoen er høyere enn i ekteskapet. I sin avhandling viser Reneflot at samboerfedre er mindre villige enn sin kvinnelige partner til å konsolidere forholdet gjennom å gifte seg og på den måten styrke båndene til barna sine. Hun finner også indikasjoner på at samboerskapet som familieform kan være mindre egnet til å fremme fedres investeringer i barna sine enn ekteskapet. Videre viser Reneflot at foreldrebrudd i barndommen også har betydning for det videre livsløpet ved å innvirke på unge menn og kvinners utdanningsnivå og familiedanning. Kvinner er i særlig grad påvirket av foreldrebrudd. Når det gjelder utdanning ser det ut til at førskolealder er en ekstra sårbar periode i barns liv hvor endringer i familiestruktur og tap av ressurser og stress forbundet med en bruddprosess kan være spesielt skadelig. Endelig, tyder denne avhandlingen på at selv om de fleste fedre er fraværende fra barnets hushold etter et brudd, så kan deres ressurser og ekteskapelige status fortsatt spille en rolle for deres barns velferd. Avhandlingen baserer seg på intervjudata, registerdata og kvalitative data.

Publisert 5. feb. 2010 08:38 - Sist endret 10. feb. 2010 09:54