Disputas: Marte Strøm

M.Phil. Marte Strøm ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Double income households - 4 essays on children, votes and parents' labor supply"

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 11. juni 2012, kl. 11.15-12 i aud. 2: "Why do women earn less than men?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Nabanita Datta Gupta, Handelshøjskolen, Århus Universitet
  • Professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet
  • Professor II Knut Røed, ESOP, Økonomisk institutt, UiO

Leder av disputas

Professor Halvor Mehlum, ESOP, Økonomisk institutt, UiO

Veileder

For mer informasjon

Informasjon om avhandlingen finnes her.

Publisert 25. mai 2012 09:05 - Sist endret 31. mai 2012 09:37