Disputas: Tord Sigurd Holmsen Krogh

Master i samfunnsøkonomi Tord Sigurd Holmsen Krogh ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Theoretical and econometric aspects of New Keynesian modelling".

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 18. juni 2014, kl. 11.15-12, Auditorium 2, Eilert Sundts hus:

"Linear rational expectations models - estimation and policy relevance"

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Instituttleder ved Økonomisk institutt, professor Nils-Henrik M. von der Fehr

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kroghs avhandling.
 

Publisert 3. juni 2014 07:55 - Sist endret 5. juni 2014 15:19