Disputas: Lars Johannessen Kirkebøen

M.Phil. Lars Johannessen Kirkebøen ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Determinants of educational choices and outcomes - five empirical essays on the economics of education".

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 5. februar 2013, kl. 11.15-12 i Aud. 2, Eilert Sundts hus

"On the relationship between achievement in school and labor market performance"

Bedømmelseskomité

  • Professor Uta Schönberg, University College London
  • Professor Torberg Falch, NTNU
  • Professor Steinar Strøm, Universitetet i Torino og Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Finn R. Førsund, Universitetet i Oslo

Veileder


 

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kirkebøens avhandling.
 

Publisert 23. jan. 2013 14:37 - Sist endret 6. mars 2014 16:06