Disputas om måling av fattigdom og ulikhet

MSc Anders Grøn Kjelsrud ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for ph.d.-graden: "Four Essays on the Measurement of Poverty and Inequality".

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 22. juni 2015, kl. 11.15-12 i Auditorium 2, Eilert Sundts hus: "Effects of economic Growth on poverty and inequality"

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Halvor Mehlum, ØI, UiO

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kjelsruds avhandling.
 

Publisert 8. juni 2015 10:38 - Sist endret 29. aug. 2017 12:52