Disputas: Ingrid Bjartveit Krüger

M.Phil. Ingrid Bjartveit Krüger ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: What's Oil Got to Do With It? - Essays on the Political Economy of Resource Rich Countries.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 15. mai 2013, kl. 10:15 i Auditorium 2, Eilert Sundts Hus:

"Natural resources, conflict, and democracy - what are the relationships?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Ola Olsson, Gøteborgs universitet
  • Førsteamanuensis Päivi Lujala, NTNU
  • Professor Kjell Arne Brekke, Økonomisk isntitutt

Leder av disputas

Professor Finn R. Førsund, Økonomisk isntitutt

Veileder

 

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Krügers avhandling.
 

Publisert 29. apr. 2013 10:33 - Sist endret 11. mai 2018 09:07