Disputas: Karen Evelyn Hauge

Karen Evelyn Hauge ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Morality and economic decisions: An experimental approach

Prøveforelesning

Torsdag 25.02.-10 kl. 16.30 (merk tiden) i Aud. 2, Eilert Sundts hus:
"What can laboratory experiments teach us about real economic decision making? Scope and limitations."

Bedømmelseskomité

Professor Frans vanWinden, Universitetet i Amsterdam
Docent Astri Muren, Stockholms universitet
Professor Vidar Christiansen, ØI, UiO

Leder av disputas:  Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, professor Knut Heidar

Veileder:  Professor Geir B. Asheim, professor Karine Nyborg og førsteamanuensis Jo Thori Lind, Økonomisk institutt. UiO

Sammendrag

Målet med Karen Evelyn Hauges doktoravhandling (innen samfunnsøkonomi) har vært å undersøke betydningen av moral i økonomiske beslutninger.

I sin avhandling “Morality and economic decisions: An experimental approach” undersøker Hauge hvordan generøsitet og bidrag til fellesskapet både påvirkes av egne og andres moralske standpunkt. Dette gjør hun ved hjelp av laboratorieeksperiementer, hvor deltakere får ta stilling til ulike valg og siden ta beslutninger som gir ulike pengeutbetalinger. Avhandligen diskuterer hvordan selvkontroll og skyldfølelse kan spille inn når egoistiske mål står i konflikt med egne og andres moral.

Et sentralt tema i Hauges avhandling er bidrag til fellesskapet. Her kan bidrag til fellesskapet for ekspempel være å delta på dugnad, innsats i gruppearbeid eller på arbeidsplassen, eller å velge kollektivtransport foran privatbil av miljøhensyn. En studie i avhandlingen viser at de som ønsker å gi penger til et veldedig formål i stedet for seg selv, også bidrar mer til fellesskapet på andre måter.

Hauges avhandling viser at både oppfattelsen av hva man selv er moralsk forpliktet til å bidra med til fellesskapet og hvor mye man faktisk bidrar til fellesskapet, styres av hvor mye andre faktisk bidrar.

Karen Evelyn Hauge har utført arbeidet ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, 2005-2009.

Publisert 8. feb. 2010 09:13 - Sist endret 8. feb. 2010 09:31