Disputas: Tom-Reiel Heggedal

Cand.polit. Tom-Reiel Heggedal ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Four Essays on Market Imperfections and Technological Change - Technology Policies in a Warming World

Prøveforelesning

Fredag 21. august 2009, kl. 10:15 i Aud. 4, Eilert Sundts hus:
"FoU som virkemiddel i miljøpolitikken"

Bedømmelseskomité

Professor Espen R. Moen, Handelshøyskolen BI
Professor Thomas Sterner, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Asbjørn Rødseth, Økonomisk institutt, UiO

Leder av disputas:  Professor Nico W. Keilman, Økonomisk institutt, UiO

Veileder:  Professor Michael Hoel, Økonomisk institutt og forsker Snorre Kverndokk, Frischsenteret

Sammendrag

Omfattende teknologisk endring er avgjørende dersom verdenssamfunnet skal klare å begrense utslippene av klimagasser og de globale klimaendringene. Markedssvikt i forbindelse med utvikling og implementering av teknologi er tema i avhandlingen til Tom-Reiel Heggedal.

 

Publisert 10. des. 2009 16:35 - Sist endret 6. mai 2011 08:25