Disputas om hvordan arbeidsledighetsforsikring påvirker overganger i arbeidsmarkedet

Master i samfunnsøkonomi Nina Skrove Falch ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for ph.d.-graden: "Three essays on unemployment insurance".

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 8. juni 2015 kl. 11.15-12 i auditorium 3, Eilert Sundts hus: "How do Income replacement programs affect the Dynamics of youth unemployment?"

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Tore Nilssen, Økonomisk institutt, UiO

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Nina Skrove Falchs avhandling.
 

Publisert 22. mai 2015 13:06 - Sist endret 6. aug. 2019 14:34