Disputas: Ragnhild Røhme Fjærtoft

Cand.oecon. Ragnhild Røhme Fjærtoft ved Økobnomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Multiple job holding and Labour decisions among Norwegian Medical doctors"

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 15. januar 2014, kl. 11.15-12 i Aud. 2, Eilert Sundts hus: "Theoretical predictions on labour supply when individuals hold more than one job".

Bedømmelseskomité

  • Professor Carol Propper, Imperial College London og University of Bristol
  • Professor Arild Aakvik, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Jon H. Fiva, Handelshøyskolen BI og ESOP

Leder av disputas

Professor Kjell Arne Brekke, Økonomisk institutt

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fjærtofts avhandling.
 

Publisert 20. des. 2013 08:56 - Sist endret 2. mai 2018 16:18