Disputas: Lasse Eika

Master i samfunnsøkonomisk analyse Lasse Eika ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Income dynamics and the evolution of inequality".

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 29. april 2014, kl. 11.15-12 i Auditorium 6, Eilert Sundts hus:

"How much insurance does the welfare state provide?"

 

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Steinar Holden, Økonomisk institutt, UiO

Veileder

  • Førsteamanuensis Tarjei Havnes, Økonomisk institutt, UiO
  • Ph.D. Magne Mogstad, University of Chicago

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Eikas avhandling.
 

Published Apr. 10, 2014 2:55 PM - Last modified Aug. 6, 2019 2:34 PM