Disputas: Lasse Eika

Master i samfunnsøkonomisk analyse Lasse Eika ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Income dynamics and the evolution of inequality".

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 29. april 2014, kl. 11.15-12 i Auditorium 6, Eilert Sundts hus:

"How much insurance does the welfare state provide?"

 

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Steinar Holden, Økonomisk institutt, UiO

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Eikas avhandling.
 

Published Apr. 10, 2014 2:55 PM - Last modified Aug. 23, 2016 8:57 AM