Disputas: Sara Cools

M.Phil. Sara Cools ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Having it all.  How children affect work and wages of men and women".

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 22. februar 2013, kl. 10.15-11 i Aud. 2, Eilert Sundts hus: "Fertility, labour supply, and family decision making: Predictions from theory"
 

Bedømmelseskomité

  • Professor Susan Harkness, Universitetet i Bath, UK
  • Professor Peter Fredriksson, Stockholms Universitet
  • Førsteamanuensis emerita Hilde Bojer, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Forskningsdekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, professor Geir B. Asheim

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Sara Cools' avhandling.
 

Publisert 8. feb. 2013 14:31 - Sist endret 8. feb. 2013 14:31