Disputas: Andre Kallåk Anundsen

Master i samfunnsøkonomisk analyse Andre Kallåk Anundsen ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Housing markets and Financial stability".

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 9. mai 2014, kl. 10.15-11 i Auditorium 2, Eilert Sundts hus:

" Do we really understand bubble-like movements in house prices?"

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Instituttleder ved Økonomisk institutt, professor Nils-Henrik M. von der Fehr

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Anundsens avhandling.
 

Publisert 24. apr. 2014 09:51