Åpne forelesninger

Tidligere

portrett Professor Eliana La Ferrara
Tid og sted: 1. sep. 2022 15:1516:15, Trygve Haavelmos Auditorium 7

Professor Eliana La Ferrara utnevnes til æresdoktor av rektoratet ved Universitetet i Oslo, og vil i den anledning holde forelesningen Changing Harmful Norms.