Økonomi og korona

Økonomisk institutt inviterer til webinar med debatt om økonomiske tiltak i koronakrisens tid.

Bilde av forsiden av rapporten

Regjeringen nedsatte i mars en ekspertgruppen for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak. Ekspertgruppen fikk 22.april et utvidet mandat fra Finansdepartementet samtidig som gruppen ble utvidet. Gruppen skulle i tillegg vurdere de økonomiske tiltakene som er innført så langt, mulige tiltak videre for å stimulere til vekst og omstilling, og spesielt hvordan insentiver skal forbedres.

Ekspertgruppen har siden den ble nedsatt i mars vært ledet av professor Steinar Holden. I slutten av mai overleverte utvalget sin rapport nummer to, og Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo inviterer til nytt webinar med debatt om effekten av økonomiske tiltak i koronakrisens tid.

Steinar Holden vil innlede, mens Ragnhild Schreiner (UiO) og Gisle Natvik (BI) vil kommentere på utvalgets rapport. Deretter åpner vi for spørsmål fra den virtuelle salen.

Debatten vil bli ledet av Halvor Mehlum og Karen Helene Ulltveit–Moe ved Økonomisk institutt.

Spørsmål under debatten sendes til uioeconseminar@gmail.com eller via chatfunksjonen i Zoom.

Se webinaret

 
 

Les rapporten

Du kan lese rapporten i sin helhet her

 

Flere webinarer

Vi gjør også oppmerksom på at Oslo Macro Group har en rekke Webinarer om Covid-19 og norsk økonomi. For mer informasjon se her.

Publisert 28. mai 2020 15:23 - Sist endret 4. juni 2020 17:18