Aktuelt om krisens økonomi - Side 3

Kart som illustrerer antall koronasmittede i verden
Publisert 3. apr. 2020 14:11

Nye krisetiltak for næringslivet legges fram nå, men hvordan vet vi at pengene bare kommer fram til dem som virkelig trenger dem? Bør pengene tas fra oljefondet, eller er økte skatter heller veien å gå for å finansiere krisepakkene? Karen Helene Ulltveit-Moe intervjuet i Dagsnytt 18.

Tom forelesningssal
Publisert 27. mars 2020 11:09

Folkehelseinstituttets rapporter viser at regjeringen har gått mye lenger i å «stenge ned Norge» enn det de helsefaglige anbefalingene tilsa. Vi trenger en strategi som hverken tvinger oss til isolasjon fra resten av verden eller legger samfunnet i ruiner.

Kart som illustrerer antall koronasmittede i verden
Publisert 26. mars 2020 14:49

Regjeringen vurderer denne uken om tiltakene skal forlenges, eller til og med strammes inn. Professor Karen Helene Ulltveit-Moe mener regjeringen først må legge frem et regnestykke over hva tiltakene koster.

Kart som viser tilfeller av utbredelse av koronavirus
Publisert 25. mars 2020 12:51

Bankene får tydelig beskjed fra politikerne, men reagerer seint. Økonomiprofessorer reagerer på utsettelsene, men forklarer hvorfor rentekuttet tar tid.

Times square i New York
Publisert 23. mars 2020 10:00

Den økonomiske krisen blir like stor eller større enn den helsemessige. Valgene som tas i ukene og månedene fremover vil være avgjørende for hvor dyp og lang den blir.

Havnearbeidere og politi på eksporthavnen Qingdao i Kina
Publisert 19. mars 2020 14:22

- Når pandemien er forbi, kommer det nok en diskusjon om hvordan vi skal tilnærme oss de internasjonale markedene, og om inntektene våre skal knyttes så tett til bedriften vi jobber i, sier Kalle Moene. Professoren i samfunnsøkonomi har i en årrekke forsket på spenningene mellom den norske likhetsmodellen og internasjonal økonomi.

Bilde av studenter og en powerpoint på en dataskjerm.
Publisert 18. mars 2020 14:19

- Allerede mandag - fire dager før universitetene ble stengt - begynte jeg å forberede digital undervisning. Du kan si at jeg så det komme, sier professor ved Økonomisk institutt Karen Helene Ulltveit-Moe.