Våg å vite-pris for masteroppgave om kjønnsforskjeller i matematikk-konkurranse

Det kan se ut som om jenter mister motet raskere enn gutter om de ikke lykkes i en matematikkonkurranse ved første forsøk. Dermed går de glipp av muligheten til å øve seg i flere runder og bli gode, viser Fanny Cecilie Bergs masteroppgave i økonomi.

portrett Professor Fanny Cecilie Berg

Årets prisvinner Fanny Cecilie Berg har undersøkt hvordan jenter og gutter blir motivert og demotivert på forskjellig måte av suksess i krevende skolefag. (Foto: Hilde Crone Leinebø/UiO)

Nærmere halvparten av jentene på videregående skole som deltar i den årlige Abel-konkurransen i matematikk, prøver seg  ikke igjen året etter, om de ikke går videre i konkurransen ved første førsøk, viser Fanny Cecilie Bergs oppgave The gender gap in discouragement: Evidence from the Abel Competition.

- Det er veldig fint å få anerkjennelse for en oppgave jeg har jobbet hardt med, sier Fanny Cecilie Berg.

Jenter gir seg lettere

Ved å ta for seg den årlige Abel-konkurransen, der elever fra videregående skoler har sjansen til å prøve seg tre ganger, har hun kunnet avdekke at særlig jenter blir demotivert av ikke å komme seg videre i konkurransen første gang de prøver seg. Mellom 40 og 50 prosent av dem uteblir ved neste års konkurranse.

Det samme gjelder ikke guttene. De lar seg ikke - på samme måte som jentene - demotivere av at det går dårlig første gang. Her peker prisvinneren på kjønnsforskjeller i det å tape en matematikk-konkurranse.

- Disse funnene kan forklare hvorfor jenter gjør det dårligere i konkurransen, og også hvorfor færre jenter enn gutter deltar. Om man ikke prøver seg flere ganger, får man heller ikke muligheten til å øve seg og bli flinkere til neste år, sier Fanny Cecilie Berg.

Hun understreker at det er vanskelig å vite akkurat hvorfor det er slik.

- Men det er viktig å være klar over at mange jenter «faller fra», om man ønsker å bidra til at det ikke skjer i like stor skala framover.

Viktige forskningsspørsmål for skolen og samfunnet

I juryens begrunnelse heter det at «Fanny Cecilie Berg har skrevet «en meget god empirisk oppgave som tar for seg hvordan jenter og gutter blir motivert og demotivert på forskjellig måte av suksess i krevende skolefag, som kan bidra til å forklare mangelen på kvinner som velger STEM-fag.

For å belyse problemstillingen samlet hun selv inn data på alle deltagere i Abelkonkurransen fra 2011 til 2019 i samarbeid med Abelkomiteen, og utnyttet at Abelkonkurransen har en ordning der den beste tredjedelen av studentene går videre til runde 2 i et moderne regression discontinuity-oppsett for å undersøke effekten av å gå videre til runde 2 på sannsynligheten for å delta i senere år.

Oppgaven er grundig og imponerende metodologisk og bidrar til å belyse viktige forskningsspørsmål for skolen og samfunnet som helhet.»  

Av Gro Lien Garbo
Publisert 17. nov. 2022 16:54 - Sist endret 17. nov. 2022 20:36