Disputas på Økonomisk institutt: Vegard Sjurseike Wiborg

Den 15.mars disputerer Vegard Sjurseike Wiborg med avhandlingen "Four Essays on Uncertainty and Decision Making".

Bilde av Vegard Sjurseike Wiborg

Foto: UiO

Sammendrag av avhandlingen

I ulike kontekster undersøker avhandlingen hvordan vi mennesker bruker mer eller mindre relevante signaler i våre omgivelser for å redusere usikkerheten rundt de valgene vi tar.

De tre første artiklene studerer hvorvidt aktører i arbeidsmarkedet bruker kjønn som et signal på egenskaper og preferanser i situasjoner hvor disse er vanskelige å observere. I et eksperiment finner jeg og mine medforfattere tildels støtte for at kjønn benyttes som et signal på mattekunnskaper i en kontekst der individuelle kunnskaper er vanskelige å bedømme. Likevel, i det store bildet vurderes kvinner og menn ganske likt. Dette kan tyde på at tradisjonelle stereotypier som knytter matte til menn, som er dokumentert i tidligere studier, ikke spiller så stor rolle i våre kontekster som også inkluderer norske studenter. Videre viser avhandlingen at kjønnssegregering i arbeidsmarkedet kan gi informasjon om hvordan ulike jobber er forskjellige. På grunn av stereotypier om kjønnsforskjeller i preferanser kan framtidige arbeidstakere tenke seg frem til hvilke jobber som passer deres egne preferanser best basert på hvor menn og kvinner befinner seg i arbeidsmarkedet i dag.

Slik kjønn kan gi et signal om individers egenskaper og preferanser, kan tidligere samarbeidserfaringer si noe om sannsynligheten for vellykket samarbeid i framtiden. Dette er utgangspunktet for den fjerde artikkelen. åa tross av at grupper av eksperimentdeltakere har erfaringer fra ulike spill med sterkere eller svakere incentiver til å samarbeide, samarbeider de fleste gruppene i stor grad, også i et påfølgende spill der det finnes sterke individuelle incentiver til å være gratispassasjer. Dette er konsistent med at konteksten for tidligere samarbeid spiller liten rolle for påfølgende samarbeid så lenge samarbeidsviljen er stor i utgangspunktet

Mer informasjon

For å lese mer om prøveforelesningen, veiledere og komité, gå til disputasomtalen (engelsk side).

Publisert 11. mars 2022 09:56 - Sist endret 11. mars 2022 09:56