Disputas på Økonomisk institutt: Helene Onshuus

Den 18. mars disputerer Helene Onshuus med avhandlingen "Adaption to Major Life Events".

Bilde av Helene Onshuus

Foto: UiO

Sammendrag av avhandlingen

Avhandlingen tar for seg hvordan norske husholdninger responderer på og tilpasser seg til arbeidsledighet og skilsmisse.

Det første hovedfunnet i avhandlingen er at skilsmisse fører til økte utgifter til bolig. Mekanismen som ligger bak er at det er store skalafordeler i boligkonsum: to personer kan dele en bolig uten at det gir noe lavere nytte enn om de hadde bodd der alene. Der fører til at skilte individer må øke sine personlige utgifter til bolig kraftig etter skilsmissen for å opprettholde et visst konsumnivå. Dette har i sin tur en stor effekt på boligformue.

Det andre hovedfunnet er at arbeidsledighet fører til en stor konsumrespons. I to ulike forskningsartikler undersøker Onshuus hvordan norske husholdninger tilpasser seg etter at et av husholdningens medlemmer mister jobben. Et sentralt funn er at husholdninger med høy gjeld og husholdninger med lite likvide midler må redusere konsumet mye etter tap av arbeidsinntekt. Et annet sentralt funn er at det ikke er noen forskjell i hvordan enslige arbeidsledige og gifte eller samboende arbeidsledige tilpasser seg, om man hensyntar forskjellene i fordelingen av formue mellom de to gruppene

Mer informasjon

For å lese mer om prøveforelesningen, veiledere og komité, gå til disputasomtalen (engelsk side).

Publisert 11. mars 2022 10:52 - Sist endret 11. mars 2022 10:52