Innovasjon: Handler om endring

Innovasjonsprisen 2021 går til Karen Helene Ulltveit-Moe. Økonomen nøyer seg ikke med å være en av landets ledende eksperter på hva som fremmer innovasjon, hun vil også sjøl tenke nytt.

Familiens garasje var full av oppfinnelser. Som jurist arbeida faren til Karen Helene Ulltveit-Moe med patentrettigheter og immaterielt rettsvern. I perioder var også veggene i barndomshjemmet dekka av tekniske tegninger. Kanskje er det bare en tilfeldighet, en morsom anekdote. Men innovasjon er like fullt blitt et stikkord for forskerkarrieren til professoren ved Økonomisk institutt (ØI).

I år mottar Ulltveit-Moe Innovasjonsprisen til Universitetet i Oslo, for sitt arbeid med finansieringsordninga SkatteFUNN.

Les om podkasten på Universitstplassen, der Karen Helene Ullteveit-Moe og Øystein Dørum fra NHO snakker om innovasjon. 

- Det er veldig hyggelig å få denne prisen, og å bli verdsatt. Jeg liker hvordan prisen illustrerer at innovasjon ikke bare handler om «dingser», men også om institusjoner og rammeverk. Her har samfunnsvitenskapene en viktig rolle å spille, sier hun. 

I tillegg til forskning og undervisning har Ulltveit-Moe i en årrekke vært svært aktiv opp mot det offentlige forvaltningsmiljøet. Som medlem i flere offentlige utvalg har økonomen bidratt til å utarbeide flere konkrete politikkanbefalinger.

- Innovasjonsprisen knytter seg til SkatteFUNN, som var et resultat av det første offentlige utvalget jeg satt i, mot slutten av 90-tallet. Det som er litt pinlig ved å motta denne prisen, er at det ikke bare var meg som sto bak SkatteFUNN. Jeg skal kun ha en del av æren, sier hun.

Ulltveit-Moe påpeker at utvalget besto av flere meget kompetente folk, deriblant Christian Hambro og Arild Hervik og daværende professor ved ØI, Tor Jakob Klette.

- Tor Jakob døde ung, bare noen få år etterpå. Det gjør denne prisen litt mer spesiell, både for meg og ØI, sier Ulltveit-Moe.

Innovasjon er endring

Ved siden av deltakelsen i offentlige utvalg, og parallelt med forskerpraksisen, har Karen Helene Ulltveit-Moe arbeida tett opp mot næringslivet, gjennom styreverv, foredrag og kunnskapsutveksling. Hun sier det er spennende å jobbe i skjæringsfeltene.

Bildet kan inneholde: person, hud, hode, leppe, smil.
Mange innfallsvinkler: Ved siden av deltakelsen i offentlige utvalg, og parallelt med forskerpraksisen, har Karen Helene Ulltveit-Moe arbeida tett opp mot næringslivet, gjennom styreverv, foredrag og kunnskapsutveksling. Foto:UiO

- Mye av min forskning tar utgangspunkt i empirisk analyse av næringslivet, av foretak.

At jeg har sittet i mange styrer i næringslivet, fører også til en innsikt som er nyttig når jeg skal drive med forskning, sier Ulltveit-Moe.

Da hun var professor ved Norges handelshøyskole, la økonomen merke til en mer utbredt tradisjon for samarbeid med aktører utafor akademia.

- Kontakten mellom næringsliv og Universitetet i Oslo kunne vært langt bedre. Det er for mange siloer, og litt for lite som skjer på tvers. Men det trenger ikke være sånn. Innovasjon handler om endring, å tenke nytt, ikke alltid gjøre ting på samme måte. Det liker jeg, ikke bare forske på hva som driver andre til å tenke nytt, men å prøve å tenke nytt sjøl, sier Ulltveit-Moe.

Forskning bringer nærmest per definisjon noe nytt på banen.

- Men jeg tror at også vi kan bli mye flinkere til å tenke nytt hva angår organisering, administrasjon og undervisning.

Fra kunnskap til politikkanbefaling

SkatteFUNN er et eksempel på samfunnskunnskap i praksis. Intensjonen er ifølge Karen Ulltveit-Moe at ordninga skal være enkel og ubyråkratisk, hvilket er en av grunnene til at finansieringa kommer i form av skattefradrag og ikke tilskudd.

Bedrifter som ønsker å utvikle nye varer eller tjenester, kan med SkatteFUNN få nitten prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

- Tilskuddsordninger er ofte mindre stabile og forutsigbare over tid. SkatteFUNN er nedfelt i skatteloven. Så lenge du har et prosjekt som kvalifiserer, får du støtte. Offentlige tilskuddsordninger må forhandles fram i Stortinget hvert eneste år. Denne ordninga er ikke gjenstand for forhandlinger, noe som fører til forutsigbarhet for foretakene, sier hun.

På topp internasjonalt

Årlig får bedrifter over fire milliarder kroner i skattefradrag gjennom SkatteFUNN. Ordninga har fått mye positiv oppmerksomhet, også internasjonalt. Da EU-kommisjonen vurderte 80 ulike skatteordninger som skal stimulere til forskning og utvikling (FoU), blei SkatteFUNN rangert som nummer to.

Karen Helene Ulltveit-Moes egen forskning på effektene av tiltaket – publisert i det anerkjente tidsskriftet American Economic Review i 2015 – blei sitert i Economic Report of the President, som hvert år overleveres den amerikanske presidenten fra the Counsel of Economic Advisors.

Konklusjonen var: SkatteFUNN virker.

- Ja, ordninga er virkningsfull, i den forstand at SkatteFUNN har ført til at bedrifter investerer mer i FoU. Forskning fra SSB finner det samme, sier Ulltveit-Moe.

- Det er ekstra morsomt å forske på et tiltak jeg sjøl har vært med på å designe, sier hun.

Innovasjon Norge

Karen Helene Ulltveit-Moe er stadig opptatt av hva det er som driver innovasjon, forskning og utvikling. Sammen med Andreas Moxnes, professor ved ØI, og doktorgradsstipendiat Marte Lunde Tobro, har hun innleda et samarbeid med Innovasjon Norge hvor økonomene skal undersøke en av organisasjonens ordninger som har til hensikt å bidra til mer innovasjon.

Prosjektet, som er en del av Innoprod, ser på effekten av et virkemidlene til Innovasjon Norge, hva vi faktisk får igjen for denne bruken av offentlige midler, og hvem slike ordninger har mest effekt for.

- Vi kan koble datamaterialet knytta til dette eksperimentet opp mot foretaks- og individdata, som gjør at vi en mulighet til å gå i dybden, og studere nærmere hva og hvorfor ei ordning virker. Eksempelvis betydninga av utdanning, og om aktørene er «første-gangs» eller «serie-gründere», sier Ulltveit-Moe.

- Vi har mye bedre datagrunnlag for å undersøke slike spørsmål enn tidligere, og vi kan kombinere data på tvers av så mange ulike kilder. Dette gir mulighet for en helt annen form for kunnskap om hva som gir innovasjon i næringslivet.

Av Erik Engblad
Publisert 31. aug. 2021 14:10 - Sist endret 22. okt. 2021 11:58