Disputas på Økonomisk institutt: Herman Kruse

Den 2. oktober disputerer Herman Kruse med avhandlingen "Household Retirement Decisions".

Bilde av Herman Kruse

Foto: UiO

Sammendrag av avhandlingen

Ektefeller ønsker seg mer fritid sammen, og i et fleksibelt pensjonssystem er det dermed mange som koordinerer pensjonsavgangen.

I avhandlingen finner Kruse at ektefeller i stor grad koordinerer når de skal tre ut av arbeidslivet og inn i pensjonisttilværelsen. Særlig sterk er effekten ektemenn har på sine koner, der sannsynligheten øker betydelig for at kona fremdeles arbeider dersom ektemannen arbeider et ekstra år. I det gjennomsnittlige norske ekteparet er mannen om lag to år eldre enn sin kone, men likevel er det mindre enn ett år mellom pensjonsavgangen til de to. Dette tilsier at ekteparet selv forsøker å koordinere tidspunktet for når de to skal pensjonere seg. På grunn av det fleksible alderspensjonssystemet, der de aller fleste fritt kan velge pensjonsavgang fra 62 år, er det rom slik koordinerende atferd. Denne formen for koordinering kan vise seg svært verdifull for lovgivere, fordi det betyr at individualiserte arbeidsinsentiver likevel vil få ringvirkninger til ektefeller. Videre viser det seg at det mye omdiskuterte AFP-systemet (Avtalefestet pensjon) i privat sektor, ikke er til hinder for sysselsetting blant de eldre. I en evaluering blant eldre arbeidstakere som jobbet i bedrifter som gikk konkurs, viser det seg at de arbeidstakerne som var gamle nok til å beholde retten til AFP på tross av konkursen, reduserte bruken av uføretrygd, arbeidsledighetstrygd og enkelte andre offentlige ytelser betydelig, sammenlignet med de som mistet retten på AFP fordi de var for unge. Likevel viste seg også at de som beholdt retten til AFP ikke hadde en redusert sannsynlighet for å finne en ny jobb, sammenlignet med de som mistet retten til AFP.

Publisert 9. sep. 2020 12:47 - Sist endret 9. sep. 2020 12:47