Nytt prosjekt om gründervirksomhet

Professorene Karen Helene Ulltveit-Moe og Andreas Moxnes, skal lede prosjektet som skal gi mer kunnskap om gründerbedrifter.

Næringsministeren vil vite mer om gründere, og gir derfor fem millioner kroner til forskning om gründerpolitikk, vekst og innovasjon.

Foto: Colourbox

Betingelser for gründervirksomheter

80 prosent av de største norske bedriftene er mer enn 100 år gamle. Nå ønsker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen å se nærmere på om dette er et resultat av at nye gründerbedrifter har blitt hindret fra å etablere seg og å vokse frem, eller om det er andre sammenhenger som ligger bak.

Økonomisk institutt skal lede prosjektet

Tildelingen av oppdraget til Universitetet i Oslo kom på plass etter en offentlig utlysning der flere sterke miljøer deltok i konkurransen. Rammen for kontrakten er på fem millioner kroner, og arbeidet skal strekke seg over flere år. Arbeidet skal ledes av Professorene Karen Helene Ulltveit-Moe og Andreas Moxnes.

– Vår målsetting er å levere forskning som, avhengig av våre resultater, kan bidra til et virkemiddelapparat som i større grad evner å bidra til å effektivisere ressursallokeringen i samfunnet og økonomiens virkemåte. Hva er det som teller for suksess over tid; kompetanse, kapital eller nettverk?, sier professor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Andreas Moxnes
Av Hilde Holsten
Publisert 27. nov. 2018 14:35 - Sist endret 27. nov. 2018 15:15