Islamister i regjeringskontorene – en sammenligning av Saudi-Arabia, Iran og Tyrkia

Darian Roja and Dag Einar Thosen

Photo: Dreyers Forlag Oslo.

Chapter in:

Sørensen, Hagtvet, Brandal (ed.). Islamisme: Ideologi og trussel. pp. 189-212. Dreyers Forlag Oslo AS, 2016.

 

 

Published Feb. 21, 2017 2:58 PM - Last modified Feb. 21, 2017 2:58 PM