Kvinners inntekt og individuell inntektsfordeling 1970-2006

Hilde Bojer

Vedlegg 4 til Fordelingsutvalget, NOU 2009:10, 352-361 

 

Published Dec. 4, 2009 12:00 AM - Last modified Nov. 4, 2010 2:09 PM