Økonometriske emner - en videreføring

Erik Biørn

Unipub 2008, ISBN 978-7477-359-2

Published Nov. 4, 2010 2:09 PM - Last modified June 22, 2020 8:40 AM