2002

Kva er √łkonomiske verdier?
By Hilde Bojer
Kai Ingolf Johannesen og Ulla Schmidt (red) Verdier - flerfaglige perspektiver, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2002.

 

Har staten moralsk rett til å kreve inn skatt?
By Hilde Bojer
KIFO rapport nr. 21, 2002. (Rapportserie fra Stiftelsen Kirkeforskning). Verdier -Flerfaglige perspektiver.

 

Social costs and benefits of preserving and restoring the Nidaros Cathedral
By Jon Strand
I S. Navrud og R. Ready (red.): "Valuing cultural heritage". Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishers, s. 31-39.

 

International trade and the environment: how to handle carbon leakage
By Michael Hoel 
Frontiers of Environmental Economics, 176-191
ISBN 1 84064 226 2

 

 

Published Dec. 14, 2002 4:06 PM - Last modified Jan. 28, 2016 12:35 PM