Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner

Lars Inge Terum, Einar Øverbye and Gaute Torsvik

Published in:

Søkelys på arbeidslivet, Volume 34, Issue 3, pp. 147-166, 2017

DOI: 10.18261/issn.1504-7989-2017-03-01

Abstract:

Frontlinjearbeiderne i NAV skal avklare behov og rettigheter, men også stille krav, aktivere og sanksjonere. Artikkelen studerer hvordan frontlinjearbeidere tilnærmer seg situasjoner der stønadsmottakere ikke imøtekommer vilkår og aktivitetskrav, og i hvilken grad disse blir sanksjonert. Studien viser at når aktivitetskrav brytes, legger frontlinjearbeiderne stor vekt på å klargjøre om stønadsmottakerne hadde forutsetninger for å kunne imøtekomme vilkårene, snarere enn å sanksjonere. Når vilkårene oppfattes som rimelige og stønadsmottakeren er informert og advart på tilfredsstillende måte, sanksjonerer imidlertid frontlinjearbeiderne i betydelig grad brudd på aktivitetskravene.

Published Dec. 16, 2017 1:12 PM - Last modified Dec. 16, 2017 1:12 PM