Ragnar Frisch fra kriseforståelse til makroøkonomisk planlegging

Olav Bjerkholt

Foto: ARR, Idéhistorisk tidsskrift

Published in:

ARR, Idéhistorisk tidsskrift, nr. 2 2017, Pages 57 - 71

Idéhistorisk tidsskrift

Abstract:

Det sentrale tema i artikkelen er et teoretisk resonnement av Ragnar Frisch om hvordan økonomiske kriser oppstår. Resonnementet, som opprinnelig ble formidlet som et radioforedrag i 1932, er ikke tidligere gitt den oppmerksomhet det fortjener som et originalt bidrag til forståelsen av kriser. Et liknende resonnement av den amerikanske økonomen Irving Fisher på samme tid ble også oversett, men fikk ny oppmerksomhet etter finanskrisen i 2008.

Frischs bidrag framkom mens han var involvert i en heftig offentlig debatt om den økonomiske krisen i mellomkrigstiden og et resultat av hans trang til å forstå krisen. Som bakteppe for kriseresonnementene gis en kort økonomisk-historisk oversikt over perioden 1920–1940 og det pekes på at et nylig utgitt verk om Norges Banks historie fullstendig ignorerer Frischs konstruktive bidrag og gir en naiv feilvurdering av Nicolai Rygg som økonom.

 

 

 

 

Published Nov. 8, 2017 10:45 AM - Last modified Nov. 8, 2017 3:28 PM