Reell eller Ideell Konkurranse

Erling Barth and Karl Ove Moene

Published in:

Samfunnsøkonomen, Volume 131, number 2, pp. 92-102, 2017

Abstract:

Konkurranse dreier seg ikke bare om priser og kostnader. Derfor kan ikke små åpne økonomier gjøre det bra ved bare å produsere det samme som andre land, på samme måte, men med lavere kostnader. Den reelle konkurransen dreier seg om hva en skal gjøre og hvordan en skal gjøre det. Den dreier seg like mye om organisering, institusjoner og fordelingspolitikk som om nye metoder, nye teknologier og nye produkter. Troen på anbefalingene fra institusjonsfri økonomisk teori kan stå i veien for den nødvendige institusjonelle oppfinnsomheten.

Published Nov. 24, 2017 1:10 PM - Last modified Nov. 24, 2017 1:10 PM