Arbeidstid for i dag og i morgen

Karen Helene Ulltveit-Moe.

Photo:Samfunnsøkonomene

Published in:

Samfunnsøkonomen, issue 3, pp. 50-58,  2016.

Read the article in Norwegian here.

Abstract (in Norwegian)

Vi trenger en arbeidstidsregulering tilpasset dagens arbeidsliv og morgendagens behov. Bare slik ivaretar vi systemets legitimitet og legger til rett for både vern og best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser.

 

 

 

 

 

 

Published Feb. 27, 2017 11:23 AM - Last modified Oct. 6, 2020 8:31 AM