På tide å revidere handlingsregelen

Steinar Holden

Photo: Samfunnsøkonomen

Published in:

Samfunnsøkonomen , volume 5, pp. 21-26, February 2016.

Link to the document.

Abstract (in Norwegian)

Etter Mork-utvalgets rapport er det vanskelig å holde fast på 4 prosent som et meningsfylt anslag på forventet realavkastning fra Pensjonsfondet. Den tallfestede retningslinjen for bruken av midler fra Pensjonsfondet bør endres til 3 prosent. Regjeringen må også utarbeide planer for hvordan handlingsregelen skal revideres når vi ikke lenger kan regne med betydelige fremtidige oljeinntekter. Da bør pengebruken ligge i underkant av forventet realavkastning, som en sikkerhetsmargin dersom Pensjonsfondet skulle falle kraftig i Verdi.

 

 

 

 

 

 

Published Feb. 23, 2017 9:05 AM - Last modified Oct. 6, 2020 8:30 AM