Norges Banks makropris til André Kallåk Anundsen

Jon Vislie

Published in:

Samfunnsøkonomen nr 2 2015

Summary:

Norges Banks fond til økonomisk forskning utlyste våren 2014 en konkurranse om beste doktoravhandling i makroøkonomi «levert mellom 1. mai 2010 og 30. april 2014 ved et norsk universitet eller høyskole, eller av en norsk statsborger ved et utenlandsk lærested». Formålet med prisen er å fremme både empirisk og teoretisk makroøkonomisk forskning. Prisen som er på 50 000 kroner, deles ut på bakgrunn av en innstilling fra en særskilt oppnevnt komité bestående av to utenlandske sakkyndige; denne gang professor Torben M. Andersen fra universitetet i Århus og forsker Tor Jacobson fra Sveriges Riksbank.

Fulltext

Published Nov. 27, 2015 12:00 AM - Last modified Feb. 16, 2016 5:05 PM