Hvor store er store data?

Jo Thori Lind

Samfunnsøkonomen

Photo: Samfunnsøkonomen

Published in:

Samfunnsøkonomen 2015, Volum 129 (4), p. 3

 

Published July 14, 2016 10:40 AM